FritPlaneet
Image default
Energie

Tips voor een windmolen op de boerderij

De toekomst van de planeet hangt af van groene energie (en EAZ). Omdat we het milieu niet kunnen blijven verwoesten en verwachten welvarend te zijn, erkennen we dat zwaar weer, droogte, bosbranden en overstromingen allemaal signalen van het milieu zijn. Als je jouw energieverbruik wilt verminderen of alternatieve energieopties voor je  bedrijf wilt onderzoeken, wil je misschien lezen hoe je groene energie kunt installeren. Er zijn verschillende manieren waarop je groene energie op je  boerderij kunt gebruiken. In dit artikel verkennen we milieuvriendelijke oplossingen op verschillende gebieden van het boerenbedrijf. In de tekst hieronder lees je meer over een kleine windmolen voor op de boerderij.

Windmolen bij dieren plaatsen

Vee- en pluimveefaciliteiten kunnen profiteren van verschillende schone energiebronnen zoals zonne-, wind- en bio-energie. Dieren moeten in een gezonde omgeving kunnen gedijen en gezond voedsel kunnen produceren. Zonne-energie kan worden gebruikt om watertanks en ventilatiesystemen voor vee van energie te voorzien. Zonne-energie is een emissievrije energiebron zonder fossiele brandstoffen. Windmolens kunnen elektriciteit opwekken voor drinkbakken voor vee en stalventilatiesystemen. Biogas is een bio-energiebron die wordt gebruikt om vee aan te drijven.

Landbouwbedrijven die conventionele brandstoffen gebruiken, produceren kooldioxide (CO2), een broeikasgas dat leidt tot de opwarming van de aarde. Het gebruik van groene energie kan boeren helpen hun CO2-uitstoot te verminderen. Zonne- en windenergie kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om pompen, ventilatoren en waterputten op de boerderij aan te drijven. Bio-energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor kachels, ventilatoren voor drogers en irrigatiepompen.

Voor gewassen en machines

Er zijn verschillende groene energiebronnen die door landbouwers kunnen worden gebruikt om gewassen te verbouwen. Een voorbeeld is een irrigatiesysteem op zonne-energie dat waterkracht opwekt uit water dat uit beken of rivieren stroomt. Fotovoltaïsche (PV) panelen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken die vanuit een lager gelegen reservoir naar hoger gelegen velden of boomgaarden wordt gepompt om de gewassen te irrigeren. Water wordt uit putten of vijvers gepompt en uit een lager gelegen reservoir of put gepompt om gewassen te irrigeren. Als alternatief genereert een windturbine elektriciteit om water uit een lager gelegen reservoir of put te pompen en te distribueren. Het gebruik van groene energie is goed voor zowel het milieu als de economie. Met groene energie kun je geld en energie besparen. Er zijn verschillende dingen te doen met groene energie op een boerderij. Wil je meer te weten komen over de kleine windmolens van EAZwind? Ga dan naar de website.

https://www.eazwind.be/