FritPlaneet
Image default
Aanbiedingen

Alles over outplacement

Collectief ontslag

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

 

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief ontslag als talrijke werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en personeel niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de personeelslid of vele weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief ontslag genoemd.

Het procesverloop

Je bent net ontslagen door uw werknemer en dat kan zwaar vallen voor een werknemer. Daarom moet je daarnaast als eerste het dienstbeëindiging verwerk en overzicht vatten. Daarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit ogenblik glashelder op touw gezet.

Alle willen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je perfect georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een verscheidene vakgebied zijn of nog steeds idem. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie proces en kun je aan de slag bij je nieuwe job. Samen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je kersverse functie gaat.

Hulp bij solliciteren

Na het verwerk van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te beschouwen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Persoonlijke groei

Wanneer heb ik recht op outplacement ervaringen?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde leeftijd bereikt vervolgens heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse personeel Wanneer je na je ontslag wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker naar een kersverse job begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer vervolgens 30 jaar geleden ontwikkeld in Amerika En daarna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt vervolgens kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het constateren van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Nieuwe eenheidsstatuut

 

 

Wat is er veranderd?

 

 

Anciënniteit 

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al meerdere jaren voor hetzelfde bedrijf werkt. Een nieuw bedrijf, nieuwe energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit daarop? Bent u in staat dit mee te nemen richting een kersverse werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen outplacvan uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de bedrijf, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarop te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Bezoek de website voor meer informatie : Klik hier