FritPlaneet
Image default
Gezondheid

ADD-behandeling

Wat is ADD?

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Dat betekent dat je een tekort hebt aan of een
disbalans tussen de neurotransmitters: dopamine en noradrenaline. Het gevolg kan zijn
concentratieproblemen. ADD is een genetisch bepaalde concentratiestoornis, ook wel
aandachtstekortstoornis of het overwegend onoplettend type genoemd. ADD is het stille
zusje van ADHD. Het is geen karaktertrek of opvoedingsfout, zoals weleens wordt gedacht,
maar een stoornis.

 

Behandeling

In de ADD-behandeling is psycho-educatie heel belangrijk. Er zijn verschillende soorten ADD-
behandelingen:
– Psycho-educatie
Het is van belang zo goed mogelijk te snappen wat jouw stoornis inhoudt. Je begrijpt dan zelf
beter waarom bepaalde dingen jouw meer moeite kosten dan anderen. Ook voor jouw
omgeving, bijvoorbeeld je ouders of docenten, is het van belang te snappen wat ADD
inhoudt.
– Psycho-educatie voor ouders
Psycho-educatie kasen worden ingezet door ouders waarbij je inzicht krijgt in de problematiek
van je kind. Er wordt onder andere uitleg gegeven over de mogelijke oorzaken, zoals
genetische bepaaldheid, omgevingsfactoren en mogelijke risicofactoren. Als ouder leer je
hier het gedrag van je kind of puber beter te begrijpen en leer je wat ze nodig hebben.
– Oudersbelediding
De psycho-educatie gesprekken voor ouders kunnen worden vervolgd in de vorm van
ouderbegeleiding. Hier wordt er aandacht besteed aan de specifieke omgangsvaardigheden

van jou die je kind of jongere nodig heeft. De rol van opvoeder kan je als ouder soms zwaar
bevallen.
– Gedragstherapie
Hierbij krijg je meer inzicht in de verschijnselen van ADD en hoe deze bij jou werken. Deze
therapie is erop gericht om jou te leren zo goed mogelijk met ADD om te leren gaan en om
eventuele bijkomende problemen zoals angst of somberheid te behandelen.

Bezoek de website voor meer informatie : Klik hier

Gerelateerde artikelen

Toename van supplementen?

ADD kenmerken

Lekker in je vel zitten is de 1e stap!